STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Vịt quay 1 con Con 2900 ¥
2 Vịt quay 1/2 con Con 1550 ¥
3 Trứng gà lộn Quả 95 ¥
4 Chè bưởi Cốc 250 ¥
5 Bánh giò Cái 300 ¥
6 Thịt bò khô sợi Túi 550 ¥
7 Thịt bò khô miếng Túi 520 ¥
8 Nem Chua Cái 500 ¥
9 Chả Quế Cái 1000 ¥
10 Giò lụa Cái 1000 ¥