STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Sting Chai 350 ¥
2 Bò Húc Lon 320 ¥
3 Nước Yến Lon 130 ¥
4 Cà Phê G7 3 in 1 Hộp 720 ¥
5 Rượu Nếp Mới Chai 1980 ¥
6 Bia Sài Gòn Lon 320 ¥
7 Bia Hà Nội Lon 300 ¥
8 Bia 333 Lon 300 ¥