Đồ Chín

Bánh giò

300¥

Đồ Chín

Chả Quế

1,000¥

Đồ Chín

Chè bưởi

250¥

Đồ Chín

Giò lụa

1,000¥

Đồ Chín

Nem Chua

500¥

Đồ Chín

Trứng gà lộn

95¥

Đồ Chín

Vịt quay 1 con

2,900¥

Đồ Chín

Vịt quay 1/2 con

1,550¥
Loading...
090.7971.1617
080.1230.1486