Rau Tươi

Cà pháo

425¥

Rau Tươi

Cải cúc

350¥

Rau Tươi

Cải muối dưa

300¥

Rau Tươi

Dọc Mùng

450¥

Rau Tươi

Giềng

180¥

Rau Tươi

Hành khô

180¥

Rau Tươi

Lá Lốt

150¥

Rau Tươi

Mùng tơi

350¥

Rau Tươi

Mướp

750¥

Rau Tươi

Ngọn Bí

350¥

Rau Tươi

Ớt

1,700¥

Rau Tươi

Ớt Túi

180¥

Rau Tươi

Rau cải

300¥

Rau Tươi

Rau cải đắng

300¥

Rau Tươi

Rau cải ngọt

300¥
Loading...
090.7971.1617
080.1230.1486