STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Ớt Túi Túi 180 ¥
2 Hành khô Túi 180 ¥
3 Giềng Túi 180 ¥
4 Ớt Kg 1700 ¥
5 Xả Túi 180 ¥
6 Thì là Túi 150 ¥
7 Rau răm Túi 150 ¥
8 Mùi tàu, ngò gai Túi 150 ¥
9 Rau Mùi Túi 150 ¥
10 Lá Lốt Túi 150 ¥
11 Rau Húng Quế Túi 150 ¥
12 Cải cúc Túi 350 ¥
13 Su su Túi 450 ¥
14 Rau cải ngọt Túi 300 ¥
15 Rau cải đắng Túi 300 ¥
16 Cải muối dưa Túi 300 ¥
17 Cà pháo Túi 425 ¥
18 Mướp Kg 750 ¥
19 Dọc Mùng Túi 450 ¥
20 Mùng tơi Túi 350 ¥
21 Rau cải Túi 300 ¥
22 Ngọn Bí Túi 350 ¥
23 Rau cần Túi 350 ¥
24 Rau Lang Túi 400 ¥
25 Rau Muống Túi 350 ¥