STT Tên Mặt Hàng Đơn Vị Giá (¥) Số Lượng Đặt Hàng
1 Bì heo Túi 380 ¥
2 Dạ dày Túi 370 ¥
3 Cuống họng Túi 420 ¥
4 Thịt Diềm (Dải, vách) Túi 650 ¥
5 Tràng (dồi trường) Túi 620 ¥
6 Gan Heo Túi 280 ¥
7 Tim Heo Túi 380 ¥
8 Móng heo Túi 480 ¥
9 Tai Heo Túi 280 ¥
10 Lưỡi heo Túi 580 ¥
11 Thịt bắp heo có da Kg 980 ¥
12 Thịt bắp heo không da Túi 530 ¥
13 Sườn non Túi 470 ¥
14 Sườn già Kg 1100 ¥
15 Thịt ba chỉ không da Kg 1000 ¥
16 Thịt ba chỉ có da Kg 1050 ¥
17 Thịt bắp bò kg 1550 ¥
18 Chân gà Túi 180 ¥
19 Gà to Con 680 ¥
20 Vịt nhỏ Con 1550 ¥
21 Vịt to Con 1980 ¥